Podpořme vydání knihy o Ferdinandsku - barokním zámečku uprostřed střelnic

Vojensko-historické sdružení Stříbrná připravilo publikaci o loveckých zámečcích olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera: Ferdinandsku, Troyersteinu a Juliusburgu, unikátních památkách pevně spjatých s krajinou Drahanské vrchoviny.

Kniha čtenáři vylíčí pátrání po dávno zaniklém Juliusburgu i příběh rychtářovského zámku Troyerstein, který nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Hlavní část se ale věnuje objektu uprostřed vojenského újezdu Březina – Ferdinandsku. Seznámíte se se stavební historií a církevní minulostí zámečku, životem ferdinandských lesníků, experimenty starých včelařů a výlety turistů z širého okolí. Přečtete si o převzetí zámečku armádou v roce 1935 a jeho dalších osudech včetně doby okupace a poválečného období. Současnost přiblíží fotografická příloha. Kniha je bohatě
ilustrována více než 150 snímky z nichž většina bude otištěna vůbec poprvé.

Knihu si můžete objednat a podpořit tak její vydání od 1. září do 12. října na internetovém portálu www.startovac.cz.

V případě, že projekt bude úspěšný a kniha bude vydána, uspořádáme v Knihovně Karla Dvořáčka její slavnostní křest.