Podkarpatská Rus – pralesy, poloniny, lidé

Výstava autorských fotografií ředitele knihovny Pavla Klvače z opakovaných badatelských pobytů na Pokarpatské Rusi. Fotografie zachycují zdejší unikátní pralesy, vysokohorské louky (poloniny) s jejich květenou a tradiční život zdejších obyvatel. Výstava je doplněna padesáti tematickými knihami ze sbírky autora.

Expozice je přístupná od 1. do 30. dubna ve sále knihovny, v době mimo pořádání akcí.

O autorovi

Pavel Klvač (*1974) – drnovický rodák a patriot. V roce 1999 založil v Drnovicích spolek Drnka, orientovaný na oživování společenského a kulturního života obce a na ochranu místní přírody a krajiny (www.drnka.org).

Vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval jako asistent na Katedře environmentálních studií FSS MU a jako vědecký pracovník ÚLBDG MENDELU. Realizoval opakované badatelské pobyty v Rumunsku, na Ukrajině a v Jemenu (ostrov Sokotra).

Je autorem, spoluautorem a editorem několika knih a sborníků: např. Drnovice – příroda, historie, současnost (2004), Tak bévalo za stara (2005), Tropical Permafrost (2006, Norway), Je to pravda pravdoucí... (2006), Člověk a les (2006), Člověk, krajina, krajinný ráz (2009), Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny (2011), Czech villages in Romanian Banat: landscape, nature, and culture (2014).

Je členem redakční rady časopisu Biograf a předsedou redakční rady časopisu Veronica.

Kontakt: klvac@kkdvyskov.cz.