Pocta Axelu Munthemu

20150502_munthe_01V úterý 2. června 2015 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově uskutečnila neobvyklá vernisáž výstavy fotografií s „literárním přesahem“. Tři pánové Ing. arch. Ivo Boháč, MUDr. Karel Floryk a Dr. Ivan Pokorný – milovníci architektury, literatury a historie – si stanovili nelehký úkol: seznámit vyškovskou veřejnost s téměř neznámým či pozapomenutým švédským lékařem, spisovatelem, pacifistou a ochráncem zvířat Axelem Munthe.

Výstavu vlastních fotografií Villy Axela Muntheho San Michele na Capri uvedli dramatizovanou četbou ze dvou autorových děl, které vyšly v češtině: Kniha o Životě a smrti a Kniha o lidech a zvířatech.

Proč právě Axel Munthe

Žijeme v době, kdy je hierarchie hodnot rozkolísaná, kdy se mnoho z nás žene za úspěchem za každou cenu, od odlesku k odlesku. A pak, v konfrontaci s něčím opravdu závažným, třeba se Životem a Smrtí, začneme hledat pevný bod. Jako pan Einstein ve Vesmíru. Nevytáhli jsme dvě zapomenuté knihy ze zaprášených knihovních skladů. Upozornili jsme na jeden z pevných bodů ve vesmíru humanitních hodnot.

Axel Munthe byl tajemným mužem, který měl zvláštní schopnost vidět neviditelné, tvrdit nepředvídatelné, léčit neléčitelné, neopustit nejbezbrannější a postavit se autoritám. Byl považován za muže vládnoucího nadpřirozenými silami. To se nelze naučit pouhým studiem. Své názory celý život precizoval. S darem od Boha zacházel rozvážně a užíval jej pouze tam, kde vládlo dobro a čisté srdce.

Projevoval přímo heroickou lásku ke všem lidičkám v chudinských čtvrtích, někdy zachvácených cholerovou ranou, i ke všem zvířatům. Zvířata považuje za vědoucí bytosti, jejichž charakter je někdy lepší těch, kteří je vraždí, nebo vězní pro potěšení nebo ze zloby.

Ve svém zásadním hodnocení lidských činů byl Axel Munthe spíše stoupencem nekompromisních morálních hledisek.

Ve vztahu člověka a přírody dosahuje antického, harmonického souznění, jež pouze obohacuje jedinečnost člověka a jeho osudu.

Sám o sobě v jedné z předmluv napsal, že není spisovatelem, ale mužem skutečnosti, jemuž nebylo dopřáno rozvinout opravdové básnění. V jeho literárním díle je však tolik poezie a humoru, že s ním lze, co do výsledku, nesouhlasit.

Axel Munthe byl mužem mimořádně moderním. Ne módním, jak se často říká. Hlavní odkaz jeho díla je ve vnímání vztahů lékaře a pacienta. Je mimořádně potřebný dnešku, neboť je něco shnilého ve státě, v němž lékař namaluje na sanitku pohřební znaky a vyhrožuje pacientům. Jeho etické a morální postoje jsou nosné pro mladou generaci. Jeden z jeho důležitých vzkazů je: „Vše, co skutečně potřebujeme, lze koupit za nepatrný peníz, jen zbytečné věci jsou za vysoké ceny.“

U posledního soudu se vzepřel i autoritě Mojžíšova tribunálu a zastal se svých milých psů, kteří jsou vědoucími bytostmi a jež stvořil stejný Bůh, jako nás. A vzepřel se úspěšně.

Opsáno z facebooku:
Jsou knihy, které by neměly končit a lidé, kteří by neměli umírat…

Text: MUDr. Karel Floryk

Fotografie. Zdeňka Adlerová

Výstavu si můžete prohlédnout v sále KKD do 30. června 2015 vždy v provozních hodinách knihovny, mimo konání akcí!

 

Fotogalerie


Pocta Axelu Munthemu