Pobočky

Sídliště Víta Nejedlého

Knihovna sídlí v budově ZŠ Morávkova 40, vedle sídliště Víta Nejedlého. Knihovní fond je zaměřen především na beletrii a literaturu pro děti a mládež. Čtenáři mohou využít přístup na Internet prostřednictvím dvou počítačů, k dispozici mají také počítačovou tiskárnu. Knihovna zároveň slouží jako herna pro děti ze školní družiny. 

Knihovnice: Mgr. Sylva Cidlinská

Půjčovní doba:

pondělí 12.15 – 14.15
úterý 12.15 – 17.00
čtvrtek 12.15 – 16.00

Rychtářov

Knihovna se nachází v budově základní školy.

Knihovnice: Kerstin Jarmarová

Půjčovní doba:

úterý 16.30 – 18.30