Po stopách vyškovských nemocnic a špitálů I

Událost se konala 26.3.2024 16:30 - 18:00 mimo knihovnu.

V březnové vycházce se vydáme po stopách zdravotnických zařízení: špitálů, nemocnic. V ulici Pod Újezdem v čp. 6 (budova již neexistuje, na jejím místě stojí bytový dům) byla od poloviny 19. století městská nemocnice. Roku 1884 koupilo město dům na předměstí čp. 24 v Hrabovské ulici (dnes Havlíčkova), kde chtělo umístit nemocnici, ale moravský zemský výbor její zřízení neschválil, a tak místo toho byl přestavěna stávající nemocnice v ulici Pod Újezdem, která ukončila činnost v polovině 20. let 20. století. Budovu potom město pronajímalo jako byty. Naproti nemocnice v domě čp. 125 Nádražní (zbořen při stavbě průtahu) sídlily v letech 1919 – 1931 různé zdravotnické a sociální organizace: Červený kříž, dětský domov, okresní péče o matku a dítě.

V roce 1943 byla rozhodnutím protektorátních úřadů zřízena okresní veřejná nemocnice s interním a chirurgickým oddělením v budově gymnázia, studenti se museli vystěhovat. Nemocnice zde setrvala do doby, než byla vystavěna nová nemocnice v ulici Purkyňova. Nucené vystěhování postihlo gymnázium již v době první světové války, kdy budova gymnázia sloužila v letech 1914–1918 jako vojenská rekonvalescentní nemocnice Červeného kříže. V létě roku 1946 byl vypracován návrh a koncem roku stavba nemocnice zahájena. Po únorovém převratu 1948 byla stavba převedena z konsorcia vyškovských stavitelů národnímu podniku Pozemní stavby Brno. Provoz nemocnice byl zahájen v dubnu roku 1951. V prvním roce zde působila oddělení interní, chirurgické, gynekologické a porodnice a k dispozici bylo 200 lůžek.

Pak přejdeme na Dukelskou ulici ke kapli sv. Anny se špitálem vybudovaným v druhé polovině 16. století. Vlastníkem špitálu byla vyškovská obec. Město spravovalo jmění špitálu, v němž nacházelo útulek sedm osob (tři muži a čtyři ženy). Vycházku zakončíme u domu čp. 89 (dnes přestavěn na byty) v ulici Trpínky. Město zde vystavělo v letech 1912–1914 infekční nemocnici s kapacitou 30 lůžek. Přízemní budova zahrnovala dvě větší místnosti a jednu menší pro nemocné, ordinační pokoj, kuchyni, prádelnu a koupelnu. Nemocnice byla zřízena prvotně k léčení infekčních nemocí, ale léčily se zde i ostatní choroby, zrušena byla v roce 1932. Budovu potom využívala Odborná škola pro ženská povolání.