Po stopách středověkého osídlení Drahanské vrchoviny – aktualizováno

plakat_vystava_rezny

Občanské sdružení Barvínek ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově za finanční podpory Města Vyškova připravilo výstavu

S Mojmírem Režným a Ervínem Černým po stopách středověkého osídlení Drahanské vrchoviny.

Výstava seznamuje s vynikajícími výsledky dlouholeté průzkumné práce vyškovského rodáka Mojmíra Režného, nejbližšího žáka a pokračovatele Ervína Černého.

Fotografie z vernisáže konané dne 2. 2. 2015 zde.

I. Na Pustiměřské a Hanácké cestě – Zaniklé středověké osídlení mezi Pustiměří a Studnicemi, Kotáry, Romanovice, Na Hádkách, Nebštych (U Otaslavic)

II. Povrchový průzkum v lesích jihovýchodní části Drahanské vrchoviny v Rakoveckém údolí Na Pastvinách; na k. u. Olšany – osada U Pěti javorů a Platice; osady SSZ a SV od Ježkovic; osada Kuchlov u Ruprechtova; osada Mechlov u Studnic

Badatelé Ervín Černý a Mojmír Režný nejsou profesionální historici ani archeologové, přesto jejich objevy středověkého i pravěkého osídlení na Drahanské vrchovině vytvářejí unikátní potenciál pro Akademii věd ČR.

Univerzitní profesor, plukovník MUDr. Ervín Černý, DrSc. et CSc. (1913 – 2001), rodák z Podomí na Vyškovsku,byl špičkový chirurg, ale prakticky veškerý volný čas věnoval historicko-geografickému studiu osídlení a povrchovému archeologickému výzkumu Drahanské vrchoviny.

Mojmír Režný, též ve svém volném čase, pokračuje v terénním průzkumu starého osídlení východní a jihovýchodní části Drahanské vrchoviny i po smrti Ervína Černého v roce 2001. V průběhu následujícího desetiletí zaznamenal četná nová, mnohdy zásadní zjištění. Některá z nich významně doplňují starší poznatky profesora Černého, další však zcela mění dosavadní představy o dějinách osídlení Drahanské vrchoviny ve středověku i v pravěku.

Výstava bude zahájena v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově v pondělí 2. února 2015 vernisáží v době od 16.30 do 18.00 hodin a potrvá do 27. února 2015.

Tematicky navazuje na publikaci Mojmíra Režného Drahanskou vrchovinou ve stopách Ervína Černého, kterou vydal Barvínek v roce 2013 u příležitosti 100. výročí narození Ervína Černého spolu s Příhodami z pátrání po zaniklých středověkých osadách, jejichž autorem je Ervín Černý- Křetínský. Obě knihy si mohou návštěvníci výstavy zakoupit během vernisáže.

Text: Dáša Zouharová, autorka výstavy, d.zouharova(at)seznam.cz.