Po stopách osobností

V úterý 22. května 2018 se v odpoledních hodinách vydala od budovy knihovny skupina asi třiceti zájemců na procházku nazvanou Po stopách osobností  spojených s Vyškovem. Výpravu jsme zahájili naproti Besedního domu, kde stávala tzv. stará škola, v níž prožil dětství dirigent Jan Šoupal. Poté jsme pokračovali kolem Masarykova náměstí, Sušilovou ulicí, přes náměstí Obránců míru až k ulicím Albrechtově a Žerotínově a cestu jsme zakončili u kaple sv. Anny, kde kdysi procházela ulice Na Špitálce.

V průběhu vycházky jsme si připomněli významné osobnosti z řad literátů, umělců a veřejných činitelů. Můžeme uvést např. mima Borise Hybnera, politika Ctibora Helceleta, spolkovou pracovnici Miroslavu Dorazilovou, malířku Helenu Bochořákovou, starostu Vyškova Karla Albrechta, rodinu hudebníků Štědroňových, malíře Svatopluka Součka. Při jednotlivých zastávkách u domů, kde se tito lidé narodili nebo žili, si účastníci mohli prohlédnout staré fotografie těchto míst a porovnat s dnešním stavem.

Kromě významných osobností došlo i na místa, kde působily kulturní a vzdělávací spolky jako například hostinec U  Zlatého orla – Starý spolkový dům (dnes Turistické informační centrum), hostinec U Zlatého lva (Cukrárna Jánský) nebo hostinec U Zlaté Prahy (lékárna). Přínosná byla i přítomnost několika pamětníků starého Vyškova, kteří některé informace upřesňovali.

Text: průvodkyně Mgr. Pavlína Dobyšková
Foto: Mgr. Pavel Klvač