Petr Čornej - Jan Žižka

Událost se konala 10.2.2020 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Jaký byl člověk, před nímž se třáslo půl Evropy a který dodnes vzbuzuje obrovské emoce? Je jednou z nejvýznamnějších postav českých dějin, a přesto je dodnes zahalen závojem tajemství.

Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka je název dlouholeté práce historika a pedagoga Petra Čorneje. Završuje jeho celoživotní odborný zájem o husitství.

Petr Čornej (* 26. března 1951 Praha) je český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na historiografii. Vyučuje také dějiny na Karlově univerzitě, především na její Pedagogické fakultě, a na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Wikipedie

Přidejte se k události na FB.

Pozvánka ke stažení: