Pečeme s knihovnou – výsledky

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově vyhlásila v rámci Března měsíce čtenářů fotograficko-cukrářskou soutěž Pečeme s knihovnou. Úkolem účastníků – a dlužno dodat, že pouze účastnic – bylo vybrat z našeho fondu knihu s recepty na sladké pečivo, upéci jej, vyfotografovat a poslat do naší soutěže.

Jako první pekly knihovnice a „naše“ cukrářka Mirka. Samozřejmě nesoutěžně. Do konce měsíce dorazily na náš e-mail fotografie od šesti čtenářek, které tak dokázaly, že knihy z našeho fondu naučné literatury jsou užitečné.

Tři vítězky – Lucie Strýčková, Lucie Barteková a Jana Wachtelová byly odměněny námi prověřeným a velmi kvalitním medem od pana Jaroslava Matušky z Vyškova. Všechny účastnice pak dostaly drobné dárky k blížícím se velikonočním svátkům.

Výherkyním blahopřejeme a všem šikovným čtenářkám-cukrářkám děkujeme za účast.

Vítězné fotografie.

Kompletní fotoalbum.