Pasování prvňáčků

V letošním roce proběhla několikrát v dětském oddělení akce ,,Pasování prvňáčků na čtenáře“.  I když  pasování nebylo uvedeno na seznamu pořadů nabízených školám, vyučující si je po předchozích ročnících sami vyžádali.

Celkem bylo pasováno do řad čtenářů 274 dětí z devíti základních škol Vyškova i blízkého okolí. Prvňáčci museli dokázat, že opravdu číst umějí – přečetli krátkou hádanku svým spolužákům. Poté pohádková královna svolila, aby přítomný rytíř dítě pasoval na čtenáře.

Děkujeme členům Skupiny historického šermu Armet Vyškov. Všem dětem  přejeme krásné prázdniny a mnoho zážitků z přečtených knih.

Fotogalerie


Pasování prvňáčků