Partnerské vztahy z pohledu karmické numerologie a astrologie

Událost se konala 3.6.2019 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

V datu narození máte vše o svém životě - dětství, partnerství, sexualitu, odhodlání, schopnost studovat, vliv matky a otce, finanční záležitosti, duchovní otázky - každé číslo má svá pozitiva i negativa, záleží na každém, jak je odžívá. Je to síla a energie, proto je důležité vědět, do kterých životních oblastí ji směřujeme. Stačí pár čísel z data narození a ty zásadně ovlivňují naše životy.

Nedílnou součástí je astrologická psychologie, protože žít, znamená také vstupovat do vztahů, nejen k lidem, ale i k vnějšímu světu, máme s ním více či méně vědomý poměr. Vyvolává u nás instinktivní, emocionální a duchovní reakce. Je to vysoce individuální záležitost. Každý vztah má motiv, na základě kterého partneři vstupují do tohoto vztahu. Praktická otázka je, čeho by chtěl člověk svými vztahy dosáhnout a k čemu mají sloužit - hledáme uznání, podporu, sama sebe, uklidnění, uspokojování určitých potřeb. Můžou zde být i nezvládnuté zkušenosti i konflikty z dětství, které si bereme do svého pozdějšího života.

Máme sklony ke vztahům, které posilují náš obraz sebe sama. To, co hluboko v nitru skutečně chceme, se nezřídka liší od toho, o co vědomě usilujeme. My sami si vytváříme svou skutečnost.

Poznejte sílu čísel, jejich jedinečnost a zjistíte, jak nás v každodenním životě ovlivňují. Přednáška Aleny Hrdové. Vstupné 200 Kč.

Text: Alena Hrdová