Paměť nejsou žádné čáry II: Na začátku přišlo slovo. Hned po něm nedorozumění.

Událost se konala 24.3.2022 9:30 - 11:00 ve velkém sále.

Zveme Vás na seminář trenérky paměti ČSTPMJ Zdeňky Adlerové Na začátku přišlo slovo. Hned po něm nedorozumění. Teorie i praktická cvičení. Jednorázové vstupné 50 Kč.

Verbální logika vyjadřuje schopnost slovního logického myšlení, nalézt to správné slovo psané nebo mluvené v pravý čas. Ukazuje zejména na bohatost slovní zásoby.

Příklad krásy českého jazyka: Jestliže mladá žena je mladice, tak silná musí být silnice, když se brání - bránice a když je rovná - rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení.

Příběh na jedno písmeno:
Babička
Boženčina babička běhala bosá bezem. „Bolí! Bolí!“ bědovala. „Babi! Bez bot?! Blázníš?!“ běsnila Boženka.Babička bacila Boženku banánem. Bloumala, běžela... Brečela. Balírna bot byla blízko. Bláznivý balič Bobeš blekotal: „Brečíš, bábo! Boty bys brala? Blééé!!!“ Babička bodla Bobeše bodlákem. „Boty!!“ brblala blaženě. „Baťa? Bezva!"

Vymyslete příběh pro dědečka.