Oslavili jsme devadesátiny

V září jsme blahopřáli naší nejstarší čtenářce a dnes jsme měli opět důvod k oslavám.

Pan Ing. Vladislav Pěchota navštěvuje vyškovskou knihovnu dlouhou řádku let a počet jím vypůjčených knih za rok již třikrát převýšil jeho věk. V minulých dnech oslavil své 90. narozeniny.

Při této příležitosti mu dnes jeho oblíbená knihovnice Liduška Orálková předala čestný průkaz čtenáře KKD. Malé překvapení čeká oslavence ještě příští týden při našem pravidelném rozvozu knih domů, kterého je pan Pěchota „abonentem“.

Celý kolektiv KKD Vyškov se připojuje s přáním pevného zdraví a spousty příjemných čtenářských zážitků.

20131008_pechota_90

Foto Jana Valiašková