Okna vesmíru dokořán – aneb Od rádia po rentgen

Událost se konala 21.11.2019 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

V přednášce RNDr. Petra Hájka se posluchači seznámí s postupným otvíráním jednotlivých oken pozorování vesmíru a metodami zkoumání v různých vlnových oborech kromě světla. Neboť nejstarší okno pozorování vesmíru je okno, kdy se informace o vesmíru získávají pomocí přicházejícího světla. Pak se otvírá okno radiové, infračervené a ultrafialové a nakonec okno rentgenové a gama.
K pozorování v okně rentgenovém a gama už astronomie potřebovala pomoc kosmonautiky, neboť naše zemská atmosféra je naštěstí pro tyto obory neprůhledná.