Od parádního rodokmene z r. 1946 ke galerii předků v r. 2016

Událost se konala 18.3.2019 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Videoprojekce o rozvoji rodokmene rodu Klevetů, galerie portrétů předků z druhé poloviny 19. století. Videoprojekce a průvodní slovo dr. Alois Kleveta.

Příspěvek ukazuje rozvíjení rodokmene rodu Klevetů zejména v posledních 30 letech. Podnětem ke vzniku soupisu předků byl sňatek Viléma Klevety a Františky Klevetové, jímž se v r. 1932 spojily dvě větve mlynářského rodu Klevetů. První grafická podoba rodokmene dokončená roku 1946 Václavem Burianem, historikem Moravy, Hané a Olomouce, byla pak v souvislosti s různými podněty (návštěva vzdálené příbuzné, absence několika příbuzných v Burianově grafice, nalezení příbuzných ve Vídni aj.) doplňována a aktualizována.

Mezníky toho procesu byla setkání spřízněných rodin (2006, 2010, 2015, 2016), která vedla k obnovení příbuzenských kontaktů oslabených po uzavření rodinných mlýnů v r. 1950. Současně byly při tom objevovány dávné vazby mezi mlynářskými rody Kiliánů, Čápů, Klevetů a Součků.

Za nejpůsobivější produkt těchto aktivit lze považovat galerii portrétů předků s fotografiemi pořizova-nými od druhé poloviny 19. století. Asi nejstarší je podobizna Aloise Klevety * 1805, mlynáře v Dědicích a poslance Moravského zemského sněmu v letech 1861 až 1871.