Ocenění neprofesionálních knihoven regionu Vyškovsko

39_0

Ve čtvrtek 24. října 2013 se v Moravské zemské knihovně v Brně konal již třetí ročník slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, na kterém byly oceněny nejlépe pracující neprofesionální knihovny. Setkání připravila MZK ve spolupráci s pověřenými knihovnami, za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Za region Vyškov byla oceněna neprofesionální knihovna v Pustiměři.

O dva týdny později, 7. listopadu 2013, se uskutečnil tradiční seminář neprofesionálních knihovníků vyškovského regionu, na kterém již pátým rokem také oceňujeme práci našich nejlepších knihoven.

V letošním roce byla vyhodnocena knihovna v Moravských Málkovicích za kulturně – výchovnou činnost, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem, práci se čtenáři – zejména dětmi, za samostatné uložení knihovního fondu do automatizovaného systému a velmi pěkné webové stránky knihovny.

Poděkování bylo uděleno těmto knihovnám:

Rostěnice za samostatné provedení revize fondu, kulturně-výchovnou činnost v obci a pozvednutí úrovně knihovny.

Radslavice za uložení knihovního fondu do automatizovaného systému a pozvednutí knihovny z velmi nízké úrovně na knihovnu s dobrou úrovní.

Letonice za aktivitu a pozvednutí činnosti místní knihovny.

Hvězdlice za soustavné sebevzdělávání knihovníka a obětavou práci v místní knihovně.

Heršpice za dlouholetou práci knihovnice v místní knihovně.

Jaroslava Barová
zástupkyně ředitele
KKD Vyškov

Fotogalerie


Ocenění knihovníků