Nový Ceník služeb KKD Vyškov

Naším zřizovatelem, MěÚ ve Vyškově, byl schválen inovovaný Ceník služeb poskytovaných knihovnou, v němž došlo k několika pro čtenáře příznivým úpravám.

Jedná se o snížení registračních poplatků pro studenty, držitele rodinných pasů a senior pasů, manželské průkazky a zpozdného u CD.

Mírně navýšily pouze 2 položky: Meziknihovní výpůjční služba, jejíž sazba musí reagovat na sice malý, ale přesto trvalý nárůst cen poštovného. A peněžité náhrady za ztracené nebo zničené knihy, kde jsme brali v potaz dva aspekty Jednak jako trochu motivující prostředek na „nepořádné“ čtenáře ke zvýšení ochrany knihovního fondu a stále rostoucí ceny knih.

Tento ceník platí od 1. září 2012.