Noviny a časopisy

Široká nabídka novin, společenských i odborných časopisů je pro vás připravena v čítárně (přízemí vlevo od hlavního vchodu). Knihovna odebírá 170 titulů různých periodik – viz přehled odebíraných časopisů. Poslední čísla novin a časopisů jsou  určena pro prohlížení a čtení v čítárně (budově KKD). Starší čísla si můžete zapůjčit i domů, výpůjční lhůta  je jeden týden.