Nové služby v KKD

Od října 2020 se návštěvníci Knihovny Karla Dvořáčka mohou těšit na nové služby – objednávku knih z volného výběru, lekotéku a absenční půjčování vybraných společenských a deskových her. Naší snahou je poukázat na trendy ve službách a možnosti volnočasových aktivit v knihovně.

Pojem lekotéka pochází ze švédštiny a poprvé se objevila na počátku 60. let ve Stockholmu. Označuje část knihovny s fondem edukačních pomůcek či her, jež napomáhají rozvoji jemné motoriky, jazykových dovedností, zrakového, prostorového a hmatového vnímání a rozlišování barev a tvarů. Pomáhají zlepšovat postřeh, logické myšlení a další dovednosti zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Lekotéka v KKD je součástí dětského oddělení, kde zájemci také naleznou obrázkový katalog s popisem dostupných pomůcek/hraček.

Ve fondu knihovny jsou návštěvníkům k dispozici také společenské a deskové hry pro jednoho a více hráčů, které jsou uložené v prostorách T-klubu. Hry si zde zájemci mohou nejen zahrát, ale také si vybrat si z katalogu a absenčně vypůjčit, např. hry z řady Smart Games, Bílé a Černé historky, Duchová v koupelně.

V on-line podobě jsou katalogy edukačních pomůcek/her a společenských her na webových stránkách knihovny.

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková
Knihovna Karla Dvořáčka, oddělení pro dospělé