Nové kurzy ve vyškovské knihovně

Prázdniny se překulily do druhé poloviny a to je ten správný čas k zamyšlení se nad tím, čím obohatíte své vědomosti na podzim. Žáci a studenti v září opět zasednou do svých lavic a (nejen) dospělí si mohou vybrat z naší pestré nabídky kurzů.

Pro seniory otevíráme již osmý ročník Akademie 3. věku. Nabízíme opět desetidílný cyklus seminářů, cestopisné přednášky, workshop muzikoterapie, kurzy trénování paměti pro začátečníky i pokročilé a Internetovou školičku. Podrobné informace najdete na internetových stránkách A3V.

Pro zájemce od 10 let věku nabízíme:

Trénink paměti pro začátečníky
Září – říjen 2012
4 lekce, 16 – 18 hod.
Omezený počet míst: 20
Cena kurzu v rámci Věrnostního programu 150 Kč. Ostatní 250 Kč.
Možnost dokoupit permanentku na trénink pro pokročilé za sníženou cenu. Nelze jednorázově.

Trénink paměti pro pokročilé
Zpravidla každou druhou a čtvrtou středu v měsíci v 9 – 11 hod. a v 16 – 18 hod.
Cena:
Nepřenosná permanentka v rámci Věrnostního programu na 16 lekcí 400 Kč. Ostatní 500 Kč.
Nepřenosná permanentka v rámci Věrnostního programu na 8 lekcí 200 Kč. Ostatní 300 Kč.
Jednorázové vstupné 40 Kč.

Muzikoterapie s PhDr. Petrem Krohe
Šestidílný cyklus, jednou měsíčně, vždy v úterý 16 – 18 hod., první lekce 2. října 2012.
Cena: Permanentka v rámci Věrnostního programu 250 Kč, ostatní 300 Kč.

Přihlášky a platby na všechny uvedené akce přijímáme od středy 8. srpna 2012 ve 2. podlaží knihovny.

Kurz Počítač Přítel Pomocník pro pokročilé zájemce v produktivním věku je již zcela naplněn. V případě zájmu veřejnosti uspořádáme v lednu – únoru 2013 kurz PPP pro začátečníky (8 lekcí). Předběžné přihlášky přijímáme do konce listopadu 2012.

Od září 2012 opět pokračují cykly:
Psychologie všedního dne s Miroslavem Bláhou
Rodiny čs. prezidentů s Arnoštem Drmolou
Klub zdraví s o. s. Život a zdraví
Pojďme si zazpívat s Janem Holzerem
Babičko, čti nám s členkami Klubu přátel KKD o. s.

V říjnu se můžete mimo jiné těšit na další literární setkání. Navštíví nás spisovatelé Lenka Procházková a Arnošt Vašíček.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací o Věrnostním programu.