Nové knihy z nakladatelství Kher

V pondělí 29. 4. 2024 navštívila knihovnu vedoucí terénního týmu neziskové organizace IQ Roma servis, pobočka ve Vyškově paní Marie Salátová. Účel její návštěvy byl zcela literární. Spisovatelka Eva Danišová darovala knihovně ze své soukromé sbírky dvě knihy vydané nakladatelstvím romské literatury KHER. Jedná se o sbírky povídek romských autorů Všude samá krása a Samet blues. Knihy jsou napsány ve dvou jazycích - romštině a češtině. Již brzy tak obohatí náš fond knih romských autorů z nakladatelství Kher.

Dramatické, dojemné i humorné osudy romských rodin a malých etnických enkláv na pozadí velkých dějin od Rakouska-Uherska přes nacistickou okupaci, poválečnou migraci ze Slovenska do Čech, normalizaci a polistopadové změny. To je ve zkratce sbírka povídek Všude samá krása - 20. století v povídkách romských autorů, v níž dvacítka romských autorů doslova otevírá dveře svých domácností a promlouvá k tomu univerzálně lidskému v každém z nás. Kouzlo vyprávění podtrhávají ilustrace Terezy Šiklové.

Jak události přelomových devadesátých let minulého století zasáhly do životů dvanácti romských autorů, jejich blízkých a tehdejší romské společnosti vůbec? Více než třicetiletá perspektiva a motivy prostupující celou sbírkou Samet blues - Drsná devadesátá v povídkách Romů umožňují nahlédnout, jak se v čase proměňovala a na Romy dopadala společenská atmosféra. Její odraz zde má podobu porevoluční euforie z nabyté svobody a možnosti etnoemancipace přes záhy zakoušenou existenční nejistotu, sociální vyloučení, ohrožení vzestupem rasismu a patologickými jevy až po ztrátu tradičních romských hodnot, které jen těžko odolávaly požadavkům na individualismus a úspěch měřený majetkem. Různorodé autorské hlasy se tu skládají v jednolitý chór, obdobu amerického černošského blues žalujícího na těžký úděl nerovnoprávné menšiny.