Nová služba knihovny – rychlý přístup ke spolehlivým informacím

top

Již před mnoha lety jsme vytvořili pro zájemce nejen z řad studentů tzv. elektronickou pracovnu. V prostorách referenčního oddělení se nacházely tři počítače s možností vytvářet texty, tabulky apod. Chtěli jsme tak skloubit výhody příruční knihovny a nových technologií.

V průběhu let se však počítač s připojením na internet stal samozřejmostí ve většině domácností a málokterý student dnes nevlastní osobní tablet či netbook. Na podzim loňského roku jsme proto část referenčního oddělení přebudovali v duchu evropského trendu „knihovna = obývák města“. Jsme rádi, že za šest měsíců existence si do našeho K-klubu čtenáři našli cestu.

Od 3. března 2014 slouží oddělený prostor v zadní části referenčního oddělení jako tichá studovna a místo k práci s databázemi.

Zavedli jsme tak novou službu, která pomůže rychle se orientovat ve spolehlivých, ověřených internetových zdrojích, bude užitečným nástrojem k řešení problémů i vítaným pomocníkem při studiu.

Na jednom místě tak registrovaný uživatel nalezne mimo jiné tyto internetové služby:

Poradna při finanční tísni, Insolvenční rejstřík, Sdružení českých spotřebitelů, Justice.cz, Česká asociace pojišťoven , Daňový portál, Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Vyškov.

Město Vyškov: E-objednávky na odbor dopravy, On-line podatelna, Czech POINT na Městském úřadě ve Vyškově v otázkách a odpovědích. Jednotná informační brána (JIB), Česká národní bibliografie apod.

Našim čtenářů jsme také zdarma zpřístupnili tyto dvě placené databáze:

D Test

Na stránkách časopisu dTest, který máme v našem fondu, a na webových stránkách www.dtest.cz publikuje tato nezisková organizace každý měsíc testy výrobků, srozumitelně přibližujeme práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb. Radí, jak je aplikovat v běžném životě a na co si dávat pozor.

Anopress

Unikátní databáze monitoringu českých médií s archívem od roku 1996, která obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a zprávy z internetových serverů.

Zájemci o práci s internetem, textovým či tabulkovým editorem mohou využít počítačové stanice ve 2. podlaží knihovny.

Věříme, že touto inovací vyškovská knihovna nejen splňuje ustanovení Zákona o knihovnách – zprostředkovávání informací z vnějších zdrojů, zejména ze státní správy a samosprávy a umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má bezplatný i placený přístup – ale také uspokojí požadavky našich uživatelů.