Nová rubrika: Svět e-knih

Snad před více než deseti lety jsem viděl na pařížském knižním veletrhu první – pojmenoval jsem si to jako – e-book. Těšil jsem se, že si jej již brzy vezmu třeba na pláž, do autobusu, na chatu, v níž nemám elektřinu. Ohrožení knihovny mě vůbec nenapadlo. Knihovny totiž již dávno ohrožoval film, televize, video, posléze internet. Nyní přicházejí čtečky a za obzorem se chystá zřejmě něco dalšího… nebezpečí v tom tedy není.

Skutečné ohrožení je v tom, že děti a mládež méně čtou (pokud vůbec čtou). To by mohlo být pro nás horší než tsunami – a to zdaleka nejen pro knihovny! Poslední výzkumy čtenářství v Německu mě však naplňují optimismem – podařilo se jim tento nepříznivý trend zvrátit. Nám ještě bude nějakou dobu trvat, než v tom spatříme problém a začneme (stát, vláda) s tím něco dělat.

Nebudu nyní pět zasloužené a všeobecně známé pajány na knihu. Nechť se proboha čte! A to třeba ze čteček, mají nepochybně mnoho výhod. Už vidím ty zástupy dychtivých dětí, jak spěchají do knihovny s napřaženou čtečkou v ruce a ode dveří volají: Paní knihovnice, co si mám do toho natáhnout? Foglarovky mám již všechny přečtené, a co číst dál mi internet nedovede poradit. Na vašem fejsbuku doporučujete toho Miloše Zapletala nebo dobrodružné cestopisy toho Aloise Musila. Strčte mi hned prosím oba do čtečky, má je tam již celá naše třída. A nashle, spěchám na koupaliště, tam pod borovicemi se dobře čte.

Buďme na ten nápor bezradných čtenářů (nejen dětských) připraveni a využijme jej tak, jak jsme to udělali s nástupem internetu. Jakže to ten náš klasik pravil? Kdo chvíli stál…

Dr. Vladislav Raška
ředitel KKD Vyškov