Nová literární soutěž „Z mého šuplíku“

V minulých letech jsme vždy na konci června vyhlašovali literární soutěž pro seniory. Výsledky loňského ročníku najdete zde. Několik čtyřicátníků, třicátníků i dvacetiletých si nám postesklo, že jim chybí příležitost změřit své literární síly.

Proto jsme se rozhodli vyhlásit literární soutěž s názvem „Z mého šuplíku“ s novými pravidly:

První ročník soutěže má motto: Rozmary léta. Zvolili jsme je na počest Vladislava Vančury, od jehož tragické smrti uplynulo letos 70 let.

Pravidla pro účastníky:

•  nejnižší věk účastníků je 20 let, nejvyšší věk není limitován;
•  do soutěže budou přijaty pouze prozaická díla v délce maximálně 15 000 znaků včetně mezer;
•  každý účastník může zaslat do soutěže pouze jeden příspěvek;
•  zaslaná soutěžní práce nesmí být dosud publikována;
•  příspěvky přijímáme pouze v elektronické podobě na adrese adlerova(zavináč)kkdvyskov.cz (soubor word, rtf, txt).
•  příspěvek musí obsahovat:
      o název příspěvku
      o jméno autora/ky
      o datum narození, poštovní adresa a e-mail autora/ky;
•  zasláním příspěvku dává účastník svolení s publikováním práce na internetových stránkách KKD Vyškov a ve Sborníku prací;
• soutěžní práce přijímáme do 30. září 2012 včetně;

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v listopadu 2012 v KKD Vyškov za účasti patrona – vyškovského žurnalisty a spisovatele Josefa Špidly.

Těšíme se na vaše díla.