Nová kniha Aloise Musila „Ze světa islámu“

20150302_krest_musil_26V pondělí 2. března 2015 se v KKD ve Vyškově uskutečnilo slavnostní uvedení knihy Aloise Musila nazvané Ze světa islámu. Knihu za účasti zástupce spolueditora představil Pavel Ždárský a celým programem provázel ředitel KKD  Vladislav Raška. Prof. ThDr. Alois Musil (1868-1944), papežský prelát, biblista, orientalista, cestovatel a spisovatel, rodák z Rychtářova, se řadí se ke světově uznávaným představitelům české vědy. Je považovaný za jednu z nejvýznamnějších osobností Vyškova.

„Dosud nepublikovanou monografii o historii, věrouce a různorodých proudech nejmladšího monoteistického náboženství s názvem Ze světa islámu Alois Musil dokončil v roce 1941, v protektorátní době ale nemohla být vydána. Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. Z pera katolického kněze je navíc důležitým příspěvkem k mezináboženskému dialogu,“ uvedl Pavel Žďárský.

Rukopis k této knize nalezla před několika lety rodina Aloise Musila a věnovala jí tehdejšímu řediteli Muzea Vyškovska Františku Korvasovi a ten se spojil s Pavlem Žďárským, který má největší zásluhu na její vydání. Úvodní studii ke knize napsali Luboš Kropáček, Jaroslav Franc a Pavel Žďárský. Musilova kniha tak mohla vyjít až po 74 letech, a to s finanční podporou Grantové agentury ČR, ve spolupráci s UK v Praze a Husitskou teologickou fakultou; první vydání bylo záhy rozprodáno, a tak nakladatel slíbil do konce měsíce připravit dotisk.

 „Alois Musil byl jedním z nejvýznamnějších českých orientalistů, který právem získal světový ohlas. Jako katolický kněz byl komunistickým režimem systematicky vytěsňován z čítanek i z paměti národa. Částečné nápravy tohoto stavu se daří dosáhnout až od 90. let 20. století. Musilovy práce zůstávají dodnes pro badatele nenahraditelným zdrojem informací. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Stal se spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů a přátelství domorodců mu umožnilo shromáždit poznatky využívané biblisty, etnografy, religionisty, kartografy či archeology.

Veškerá česká vydání knih A. Musila má (snad jako jediná na světě) ve svém fondu právě Knihovna Karla Dvořáčka; naší snahou je rovněž shromažďovat literaturu o něm,“ doplnil ředitel Vladislav Raška. „V loňském uplynulo 70 let od Musilova úmrtí a na jeho památku nechalo Muzeum Vyškovska nainstalovat zcela novou expozici. V ní návštěvníci zhlédnou řadu předmětů z Musilovy pozůstalosti, artefakty vztahující se k jeho cestám na Blízký východ, včetně těch oborů, jimž se věnoval,“ řekla závěrem ředitelka muzea Monika Pelinková.

Text: Jitka Wohlgemuthová, Vyškovský zpravodaj

Foto: Zdeňka Adlerová
Fotogalerie