Nevyžádané rady Marka Orko Váchy, účast je omezena kapacitou sálu, t.j. 90 míst

Událost se konala 24.1.2022 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

V pondělí 24. ledna 2022 v 16.30 h. pořádáme přednášku českého římskokatolického kněze, teologa, přírodovědce, pedagoga, spisovatele a skauta Marka Orko Váchy.

Marek Vácha (* 14. září 1966 Brno) je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář (kaplan) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

V roce 1976 získal přezdívku „Orko“, znamenající „Orlí oko“, od skautského vedoucího Zdeňka Papouška, kterou používá také v občanském jménu Marek „Orko“ Vácha.

Zdroj

Osobní stránky

Změna programu vyhrazena.