Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme

Ve čtvrtek 1. března 2012 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově uskutečnila vernisáž výstavy výtvarných prací hluchoslepých Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme. Malou slavnost uvedli hudebním vystoupením žák ZUŠ Vyškov Vojta Veigler (kytara) a pedagožky téže školy Vladimíra Hrozová a Dáša Bukvaldová (příčné flétny).

Výstavu, která je věnována problematice hluchoslepoty, životu lidí s tímto vážným postižením a také jejich výtvarné tvorbě, pořádá Klub přátel červenobílé hole o. s.

Výstava je putovní a probíhá již od roku 2006. Klade si za cíl seznámit co nejširší veřejnost s hluchoslepotou a vším, co toto postižení obnáší. Na panelech poskytuje návštěvníkům informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých,  kompenzačních pomůckách, organizacích poskytujících služby a především o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Klub se orientuje na volnočasové aktivity, pořádání pobytů a výtvarnou činnost. Součástí výstavy jsou výrobky hluchoslepých klientů a fotografie z akcí Klubu.

KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE o. s. působí od roku 2005 a jeho programem je:

  • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
  • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
  • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na výtvarnou tvořivost.
  • Klub pořádá propagační akce – tematické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
  • Klub vydává občasník „Paprsek ze tmy“.
  • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.

Text: Martina Hanusová

Fotogalerie z vernisáže na Facebooku
Autorka fotografií: Jitka Wohlgemuthová, redaktorka Vyškovského zpravodaje

Doporučujeme také výstavu Hieronymus Lorm – Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět, která se koná v Muzeu Vyškovska do 1. července 2012.