Neseparuj se! Separuj! – známe vítěze!

Ekologická soutěž pro žáky osmých tříd základních škol okresu Vyškov „Neseparuj se! Separuj!“ dospěla do svého finále. V pátek 20. 5. 2011 proběhla v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově závěrečná prezentace všech pěti soutěžních týmů.

Po celý školní rok plnila pětičlenná družstva náročné úkoly zaměřené na tématiku odpadů. Soutěžící například zjistili, jakým způsobem se zpracovává tříděný odpad, zmapovali kontejnerová hnízda ve svém okolí, oslovili občany formou zvídavého dotazníku, či navštívili monumentální skládku odpadů v Kozlanech.

Závěry ze všech šesti soutěžních kol poté zpracovali do powerpointové prezentace, kterou představili odborné porotě. Všechny týmy se tohoto úkolu zhostily výborně a prezentace byly opravdu nápadité a propracované. Pouze na ústním projevu je u většiny týmů třeba ještě zapracovat. Nejvíce porotu zaujala prezentace ZŠ Drnovice.

V celkovém pořadí s přehledem zvítězil tým ZŠ Nádražní 5, Vyškov, který vyhrál také většinu jednotlivých soutěžních kol. Všechny týmy dle pořadí obdržely hodnotné ceny – USB pero, ekotašku, vstupenky do Aquaparku. Největší nadšení vzbudil poukaz na jízdu na čtyřkolce, který prvním třem týmům věnovala firma Paintballattack. Další cenu, věnovanou knihovnou, si odnesl i vítěz fotosoutěže ze ZŠ Letní pole za svůj snímek: Přírodo dej si, ať máš sílu nám vzdorovat!

Organizaci soutěže a ceny pro vítěze finančně podpořila a.s. Respono a Komunitní nadace Tři brány. Odbornou záštitu soutěže poskytly ZERA o.s. a technické zázemí poskytla Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Celkové hodnocení:

  Cesta odpadu Práce s daty Dotazník Mapa Skládka Fotosoutěž Prezentace Celkem Pořadí
Nádražní 40 38 34 40 40 23 53 268 1
Drnovice 21 32 37 31 19 22 68 230 2
Letní Pole 14 25 30 31 28 23 53 204 3
Pustiměř 14 12 38 20 32 20 58 194 4
Gymnázium 5 0 33 17 20 24 37 136 5

Závěrečné prezentace v pps 2007

Gymnázium Vyškov

ZŠ Pustiměř

ZŠ Letní pole

ZŠ Drnovice

ZŠ Nádražní 5