Němčice nad Hanou – nejvýznamnější keltské sídliště na Moravě?

Událost se konala 8.11.2023 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Mladší doba železná představovala pro naše území období rozkvětu a inovací, mezi které lze zařadit např. využití hrnčířského kruhu, ražbu prvních mincí nebo místní výrobu skleněných šperků. Keltové byli zručnými řemeslníky, obchodníky i bojovníky. Na střední Moravě založili jedno z nejvýznamnějších center 3. až 2. století př. n. l. – aglomeraci v Němčicích, a právě té se budeme na přednášce věnovat.

Keltská aglomerace u Němčic nad Hanou je díky četným povrchovým nálezům mincí, šperků, nástrojů a dalších předmětů, známou archeologickou lokalitou doby laténské už více než sto let. I když už tyhle nálezy svědčily o výjimečnosti této moravské lokality, prvního archeologického výzkumu zahrnujícího i půdní odkryv (vykopávky) se dočkala až v posledních letech. A není se čemu divit, že tyto výzkumy přinesly velmi zajímavé až přelomové objevy celoevropského významu. Celou lokalitu i výsledky nejnovějších výzkumů nám do Vyškova přijede představit jedna z předních archeoložek moravského laténu paní Mgr. Hana Čižmářová Ph. D. z archeologického ústavu MZM, která se na nich sama významnou měrou podílela.

K vidění a osahání budou opět i některé repliky lokálních archeologických nálezů z dob Keltů z inventáře spolku Teuta Ganna.