Nedožitých 75 let Františka Jordána

Dne 11. listopadu 2011 se v Muzeu Vyškovska se konala připomínka nedožitých 75. narozenin PhDr. Františka Jordána, dlouholetého ředitele této instituce, výborného znalce historie Vyškovska, především však vynikajícího člověka, na nějž všichni, kteří jej znali, nemohou zapomenout. Není proto divu, že je expoziční místnosti této části muzea sotva mohly pojmout.

Ne náhodou byla tato akce součástí vernisáže výstavy věnované orientalistovi Aloisi Musilovi, o jehož připomínku po dlouhá desetiletí, kdy to nebylo vůbec žádoucí, pečoval a věnoval mu mnoho článků a studií.

Autoři textů věnovaným regionální historii či diplomových prací zase s povděkem používají jeho Bibliografii Vyškovska, neboť bez tohoto důležitého, nicméně velice pracného a náročného díla by se sotva obešli.

Vyvrcholením vernisáže a vzpomínkového večera se stalo uvedení sborníku František Jordán (1936–2007); muzejník, historik, člověk autorů Zdeňka Fišera a Markéty Palowské. První část publikace věnovali autoři životu a dílu tohoto významného badatele, zatímco druhou část ponechali vzpomínkám jeho kolegů a přátel.  Knihu vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s Muzejním spolkem ve Vyškově, Akademickou společností Aloise Musila v Praze, Muzeem Vyškovska a Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Dr. Jordána pojily k naší knihovně četné přátelské vazby, vždyť i její ředitel poprvé slyšel o spisovateli Dvořáčkovi (a nejen o něm) již za studentských let právě od něj.

Sborník bude samozřejmě po zapsání naším čtenářům k dispozici v referenčním oddělení; zájemci tam najdou i ostatní knihy a články Františka Jordána.

Text: Dr. Vladislav Raška
Foto: Jitka Wohlgemuthová

Fotogalerie


Nedožitých 75 let Fr. Jordána