Nechte věci, ať se stanou

V úterý 10. ledna 2012 zněly společenským sálem vyškovské knihovny po dlouhé době verše. Autor Ivan Novotný zde pokřtil již svou třetí sbírku básní – sonetů Nechte věci, ať se stanou, kterou napsal pod pseudonymem Jan Morav.

Tato sbírka poezie vyšla díky finančnímu příspěvku Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov. Proto se její kmotrou stala výkonná ředitelka nadace paní Martina Šlampová.

Ivan Novotný po maturitě na bučovickém gymnáziu pokračoval studiem botaniky na Palackého univerzitě v Olomouci. Dnes pracuje jako kurátor botanického oddělení Moravského zemského muzea v Brně.

Inspiraci autor často čerpá na svých pracovních cestách, při lázeňských pobytech a mimo jiné i v okolí Slavkova.  S některými ze svých básní se Ivan Novotný účastnil živých pořadů v Klubu Leitnerova v Brně – Píšeme do šuplíku, další vyšly časopisecky.

Z jeho prvních básní vznikla sbírka Město v duze, která však nebyla publikována. První vydaná sbírka s názvem Petrocel vyšla v roce 2002 a zahrnuje básně z let 1997 – 2001. Druhá autorova sbírka nese název Nedělní příběh a byla vydána poprvé soukromým tiskem a až v roce 2003 byla publikována stejně jako první sbírka v nakladatelství Šimona Ryšavého v Brně.

Hosté malé literární slavnosti si v podání autora, Martiny Šlampové a Zdeňky Adlerové vyslechli úryvky ze všech sbírek. Mluvené slovo skvěle doplnily hudební výstupy pedagogů Základní umělecké školy ve Vyškově Stanislava Halody – klavírní doprovod, Miroslava Knoba – klarinet a Kateřiny Vlčkové – operní zpěv.

Všechny tři knihy Ivana Novotného alias Jana Morava najdete již brzy v našem fondu.

Autorka fotografií: Jitka Wohlgemuthová, redaktorka Vyškovského zpravodaje

Fotogalerie


Křest knihy Ivana Novotného