Nebuďte na trápení sami, půjde se vám lépe – výstava a informační den

Oblastní charita Vyškov poskytuje své služby již mnoho let. V současné době je naším úkolem nejen zkvalitňování stávajících služeb, ale také rozšíření nabídky o nové aktivity. Jednou z nich je Centrum duševního zdraví. Projekt má za cíl vybudovat centrum, které bude poskytovat podporu lidem s psychickým onemocněním, zajistí jim individuální pomoc v jejich nelehké situaci. Neméně důležitá je péče o lidi, kteří s duševně nemocnými žijí, starají se o ně a pomáhají jim. A otevřeno je i pro lidi, kteří potřebují „jen“ podporu a pomoc pro zachování psychického zdraví.

Odbornou stránku projektu zaštiťuje garant projektu – psychiatr z PN Kroměříž a metodik-terapeut, který napomáhá s vedením týmu. Služby centra realizujeme za účasti terénních pracovníků, kteří pomáhají přímo u klienta a spolu s ním či jeho blízkými hledají nejvhodnější formu pomoci. Dalším pracovníkem je terapeut, který poskytuje psychoterapeutickou podporu individuální či rodinnou.

Centrum – sídlící na Palánku 476/75 – umožňuje v každý všední den od 9.00 do 13.30 jen tak přijít, odpočinout si, napít se dobrého čaje, popovídat nebo vytvářet výrobky z bylinek, edukační a hrací pomůcky či jít zrelaxovat prací na charitní zahradu s léčivkami. Naším plánem do budoucnosti je vytvořit i pracovní místa v sociálním podniku.

Současně Oblastní charita Vyškov vykonává následující aktivity:

Odlehčovací služby
– jsou pro Vás, kteří pečujete o své blízké a potřebujete si odpočinout.
– jsou pro Vás, kteří jste v seniorském věku či ve věku nad 55 let se zdravotním omezením a potřebujete 24 hodin péči (pobyt až na 3 měsíce).

Centrum denních služeb je tu pro to, aby
senioři (a v detašovaném pracovišti i lidé s mentálním postižením) nemuseli zůstávat jen mezi čtyřmi stěnami a necítili se sami,
trávili čas spolu s dalšími lidmi příjemněji,
trénovali svou paměť i své smysly,
mohli sdílet své zkušenosti i vzpomínky,
– měli náplň dne a mohli se pak zase vracet domů.

Fakultativně nabízíme dopravení klienta do zařízení a zpět.

Chráněné bydlení má k dispozici dům na ulici Tržiště 389/38. Jedná se o pobytovou službu pro dospělé lidi s mentálním postižením, aby mohli žít běžným způsobem života a měli svůj domov.

Ošetřovatelská služba je určena Vám, kdo jste nebo máte v rodině člověka, který je: senior, chronicky nemocný či člověk v produktivním věku doléčující se z akutního onemocnění, a kde je nutná odborná zdravotní péče ve vlastním domácím prostředí.

Další terénní službou je Osobní asistence, která má za cíl umožnit uživatelům, aby mohli v nepříznivé životní situaci zůstat ve svém přirozeném prostředí. Může nabídnout pomoc při péči o vlastní osobu a domácnost. Poskytuje doprovod při návštěvách lékaře, úřadů (a jiných institucí) i při pobytu venku.

Také pečovatelská služba je terénní, a je určena lidem, kteří se o sebe nejsou schopni postarat z důvodu věku, dlouhodobého onemocnění nebo zdravotního postižení. Pro důstojný život ve svém domácím prostředí potřebují pomoc jiné osoby.

Díky podpoře Jihomoravského kraje můžeme poskytovat službu terénního týmu pro dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné. Jedná se o podporu rodin i nemocných v tíživé situaci nemoci. Doprovázení, psychická i duchovní podpora, ošetřovatelské i pečovatelské úkony, osobní asistence, pomoc s úředními záležitostmi.

Díky subvenci z Norských fondů může být činnost Centra duševního zdraví poskytována bezplatně.

Výstava, která je realizována díky spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově a potrvá 1. – 30. září 2015, vás informuje o všech našich aktivitách.  V pátek 11. září se v knihovně uskuteční propagačně-informační den.

Další informace můžete získat na www.vyskov.charita.cz.

Velmi děkujeme za podporu a spolupráci.

Michaela Veselá
Oblastní charita Vyškov
michaela.vesela@vyskov.charita.cz

Plakát - pozvánka