Našli jsme čtenářskou superstar Vyškova!

V rámci Března měsíce čtenářů vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky již druhý ročník celostátní akce Čtenář roku, tentokrát se zaměřením na děti.

Hlavním kriteriem byl vyhlášen počet přečtených knih za rok 2012. Tato „veličina“ však podle našeho mínění zdaleka nevypovídá o celkové čtenářské gramotnosti. Proto jsme vyzvali dvacet dětí, které podle knihovního systému mají na svém „kontě“ nejvíce výpůjček, k soutěži Hledáme čtenářskou superstar. Pozvání přijalo patnáct nebojácných. Ty jsme hned na začátku, za jejich odvahu, odměnili poukazem na roční registrační poplatek do naší knihovny.

Soutěž měla tři kola:

1. Poznej knihu podle úryvku a napiš o ní co nejvíce informací (podle pracovního listu). Kolik bodů byste získali na zobrazeném pracovním listě? Úryvek začínal slovy: „Mně se to velmi líbilo a pravil jsem, že by se to mělo říci taky Édovi Kemlinkovi, ten jistě dovede dělat obyvatele. Bejval povídal, že jo, a já jsem řekl, že Zilvar z Chudobince taky může dělat obyvatele. Bejval souhlasil. Ale já jsem mínil, že Jirsákovi se to nesmí říct, protože každou hru zkazí.“

2. Test čtenářské gramotnosti – přečti, pochop, vylušti, rozhodni.

3. Vyrob z nabízeného materiálu kreativní, neobvyklou záložku do knihy.

Nejdříve jsme se obávali, že připravené úkoly jsou velmi těžké. Pravda, informací o knihách zůstalo dětem v paměti mnohem méně, než jsme předpokládali. Příjemně nás však překvapily v řešení testu čtenářské gramotnosti a v kreativní části soutěže. Pracovaly se zápalem a nadšením.

Na třetím místě se umístila Zuzana Klusalová, na druhém Adéla Šojdrová. Vítězem a postupujícím do krajského kola se stal Michal Uhlíř. Blahopřejeme!

Akci finančně podpořil Klub přátel KKD, o.s. a firma WIKY, prodejna na Dobrovského ul. ve Vyškově. Vítěz získal hru IQ Twist firmy Mindok.

Děkujeme dětem za účast, všem čtenářům přejeme příjemné literární zážitky a těšíme se příští rok na viděnou na soutěži Hledáme čtenářskou suprestar 2014. Číst se vyplácí!

Fotogalerie

Soutěž připravily Lenka Němečková a Zdeňka Adlerová