Národní týden trénování paměti v T-klubu

V rámci Národního týdne trénování paměti 2019 jsme v T-Klubu realizovali dvě tematické akce – Šifrování a Jak se efektivně učit?

Šifrování se konalo v úterý 12. 3. a zájemci se dozvěděli základní informace z historie a tvorby šifer a kódů. Zároveň měli možnosti si některé šifry vyzkoušet. A protože pravidelně navštěvují skautský oddíl, byla pro ně akce zábavou a luštění hračkou.

Beseda Jak se efektivně učit?, která se uskutečnila ve čtvrtek 14. 3., byla z jiného soudku. Návštěvnice se dozvěděly tipy a rady, co je pro učení dobré a co nikoli, jak povzbudit mozek a jak je důležitá paměť. Vyzkoušely si i mnemotechniky akrostikum a loci a tvorbu myšlenkové mapy na téma knihovna.

Doufejme, že obě akce nejen pobavily, ale znamenaly pro účastníky i trochu poučení. Těšíme se na viděnou i příště!

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková