Také na vozíčku za hranice všedních dnů

Knihovna Karla Dvořáčka poskytuje své služby nejen „aktivním“ návštěvníkům, ale docházíme i za těmi, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou knihovnu navštívit.

V loňském roce jsme navázali spolupráci s domovem pro seniory Domov u zámku v Chválkovicích na Hané. Naší třetí společnou akcí byla „plavba“ lodí po Středozemním moři. Navštívili jsme Benátky, Bari, Olympii, Izmir, Istanbul a Dubrovník.

Letos na jaře bylo ve Vyškově na ul. 9. května otevřeno nové chráněné bydlení. Jeho obyvatelům jsme nabídli nejen půjčování/dovoz knih a časopisů, ale také účast na besedách – knihovna je bezbariérová či pořádání akcí přímo „u nich doma“. Napoprvé si vybrali fotoshow – cestu do Finska.

Věříme, že se účastníkům obou akcí cestovalo pohodlně a že s námi prožili příjemné dopoledne. Těšíme se opět brzy na viděnou.

 

Fotogalerie


Na kolečkách za hranice všedních dnů