Na vlnách dat, úniková hra v prostorách KKD

V průběhu letních prázdnin se zájemci mohou zúčastnit naší zážitkové únikové hry na téma mediální gramotnosti. Současně se zábavnou formou také seznámí s prostředím knihovny. Hráč musí nejdříve dobře prozkoumat prostory knihovny, najít stopy a indicie a vyřešit série hádanek, aby se dostal do cíle.

Na vlnách dat je teamová hra pro zájemce od 14 let (mohou se jí však zúčastnit i jednotlivci) na motivy únikových her, což jsou fyzické dobrodružné hry vycházející z počítačových her. Témata bývají odvozená z různých dobrodružných filmů a videoher, často s použitím lokálních specifik prostoru, kde je hra vytvořena. Vzhledem k jejich oblibě nacházejí únikové hry své místo i v knihovnách, kde lze zájemce seznámit s chodem a fondem dané knihovny.

Hra Na vlnách dat byla vytvořena v rámci projektu Mysleme! Mysleme kriticky! podpořeného Nadací OSF.

  1. Hra je určená 2-5 členným týmům nejen z řad registrovaných čtenářů Knihovny Karla Dvořáčka (KKD) a jejích poboček (Rychářov, Sídliště Víta Nejedlého). Hra je zdarma.
  2. Hra je realizována v prostorách KKD během letních prázdnin v otevírací době, tj. pondělí 9.00-17.00, středa 9.00-18.00 a pátek 9.00-17.00.
  3. Hrací doba potřebná k vyřešení úkolů trvá maximálně 60 minut.
  4. Úkoly je nutné vyřešit správně a v co nejrychlejším čase.
  5. Po dobu hry je zakázáno využívat wi-fi, internet či pomoc knihovníků, pokud není v úkolu uvedeno jinak.
  6. Poslední hra začíná 90 minut před koncem provozní doby KKD.
  7. Pro hru je nutná rezervace termínu a to buď telefonicky na čísle 517 324 558 nebo e-mailem na sramkova@kkdvyskov.cz
  8. Další informace na výše uvedených kontaktech

Těšíme se na vaši návštěvu.