Na prahu zkázy

Událost se konala 5.11.2021 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Zveme vás na besedu s Jiřím Suchánkem nejen o jeho knize věnované především baroknímu loveckému zámečku Ferdinandsko, který je dominantou vojenského újezdu Březina. O práci na knize promluví členové Vojensko-historického sdružení Stříbrná, z.s. Publikaci bude možné na místě v omezeném množství také zakoupit.

Vojensko-historické sdružení Stříbrná vydalo knihu s názvem Na prahu zkázy – barokní lovecký zámeček Ferdinandsko uprostřed střelnic. Publikace autora Jiřího Suchánka je věnována historii loveckých zámků olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera: Ferdinandska, Troyersteinu a Juliusburgu. Kniha je založena na dlouhodobém výzkumu v archivech, rozhovorech s pamětníky a průzkumech v terénu. Čtenáři vylíčí pátrání po dávno zaniklém Juliusburgu i příběh rychtářovského zámku Troyerstein, který nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Hlavní část knihy se ale věnuje objektu uprostřed vojenského újezdu Březina – jde o veřejnosti nepřístupný lovecký barokní zámeček Ferdinandsko, který se bezesporu řadí k významným památkám okresu Vyškov a svou hodnotou hranice okresu jednoznačně překračuje. Kniha nabízí seznámení se stavební historií a církevní minulostí zámečku, přiblížuje náročnou, ale krásnou práci ferdinandských lesníků a také doposud zcela neznámou epizodu včelařskou. Neopomíjí ani fenomén turismu, kdy k Ferdinandsku mířili výletníci z Vyškova, Brna i Prostějova. Obšírně se věnuje převzetí budovy armádou v roce 1935 a také jejím dalším osudům včetně doby okupace a poválečného období.