Mysleme! Mysleme kriticky! Vzdělávání v knihovně zdarma

Událost se konala 1.2.2022 9:15 - 11:15 v PC učebně.

Událost se konala 8.2.2022 9:15 - 11:15 v PC učebně.

Událost se konala 15.2.2022 9:15 - 11:15 v PC učebně.

Událost se konala 22.2.2022 9:15 - 11:15 v PC učebně.

Vyškovská knihovna uspěla v dotačním programu Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, mediální vzdělávání v knihovnách. 

Informace o kurzu pro seniory dole ⇓⇓⇓

PROČ?

„Informačních a datových toků je ve společnosti tolik, že je obtížné se v nich orientovat. Vlivem technologického vývoje jsou relevantní zprávy, ale zároveň i hoaxy a dezinformace, šířeny nebývalou rychlostí a z nejrůznějších zdrojů. Člověk je tak vystavován velkému množství mediálních obsahů a neustále musí posuzovat, jestli jde o kvalitní sdělení, či nikoliv.

Schopnost porozumět obsahu a kriticky jej zhodnotit je dnes při nakládání s informacemi nezbytná. Takové schopnosti práce s mediálními obsahy ale napříč společností do značné míry chybí. Podle výzkumu společnosti STEM/MARK z roku 2018 jimi v uspokojivé míře disponuje jen čtvrtina dospělé populace.

Knihovny jsou významnými centry občanské společnosti, vzdělanosti a kultury celé řady obcí. Proto se v úzké spolupráci s knihovnami, jakožto regionálními centry vzdělanosti, pouštíme do posílení jejich vzdělávací a komunitní role. Cílem našeho programu je rozvíjet knihovny tak, aby byly aktivním a úběžníkem čtenářské, informační, digitální a zejména mediální gramotnosti.

Tímto programem chceme přispívat ke vzájemnému porozumění, růstu mediální gramotnosti a posilování místních komunit. Proto jsme napříč regiony rozhodli podporovat aktivity veřejných knihoven, které vnímáme jako významná místa celoživotního neformálního vzdělávání přispívající k rozvoji občanské společnosti.“

Nadace OSF, www.osf.cz

PRO KOHO?

Téma mediální gramotnosti a kritického myšlení je v současné době nedílnou součástí našich životů. Projektem „Mysleme! Mysleme kriticky!“ nabídneme vyškovské veřejnosti (studentům, pedagogům, seniorům i všem, kdo se o svou mediální gramotnost zajímají) soubor přednášek, besed, kurzů a her, který dospělým i mládeži přiblíží tuto problematiku tradičními, ale také kreativními metodami s praktickými ukázkami.

CO?

Již dnes vás můžeme pozvat na speciální kurz Mediální obezřetnost na internetu pro seniory. Lektor Jan Řezníček, DiS. připravil čtyři lekce, které se budou konat 1., 8., 15. a 22. února 2022 od 9.15 h. v počítačové učebně KKD:

Jak vyhledávat pravdivé informace
Jak poznat podvodné e-maily a hoaxy
Co je typické pro fake news a dezinformace
Jak si ověřit důvěryhodnost internetových zpráv

Počet míst je omezen, proto je nutná předchozí přihláška ve studovně KKD (tel. 517 324 544, e-mail reznicek@kkdvyskov.cz). Účast je zdarma.

Na měsíce únor – duben 2022 jsme dále připravili:

  • pro studenty vyškovských středních škol přednášku Data, grafy, kouzla: jak (ne)manipulovat a interaktivní hru Na vlnách dat,
  • pro pedagogy všech stupňů škol vyškovského regionu speciální webinář Rozvoj vizualizační gramotnosti u žáků,
  • pro širokou veřejnost osvětovou přednášku Data, grafy, manipulace: jak se nenechat napálit.

Lektorem těchto přednášek a webináře je Mgr. Tomáš Marek, odborný pracovník na KISK FF Masarykovy univerzity v Brně a doktorand na UHK, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

O termínech akcí Vás budeme včas informovat na našich stránkách www.kkdvyskov.cz a facebookovém profilu www.facebook.com/KnihovnaVyskov. Další informace na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz