MVS služby

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Umožňuje vypůjčení knih, dokumentů nebo pořízení kopií článků z  jiných knihoven v ČR, pokud nejsou ve fondu Knihovny Karla Dvořáčka.

Pro registrované čtenáře Knihovny Karla Dvořáčka:

Čtenář hradí náklady na dopravu dokumentu (viz ceník) nebo cenu kopie článku (cena kopie se řídí podle požadavku dodávající knihovny). Termín dodání knihy nebo kopie článku závisí na tom, z jaké knihovny dokument objednáváme (většinou v rozmezí 3 – 7 dnů). Doba výpůjčky knihy se stanovuje podle podmínek dodávající knihovny (obvykle činí 3 – 4 týdny).

V případě, že dokument není v žádné knihovně na území České republiky, zprostředkuje Knihovna Karla Dvořáčka výpůjčku ze zahraničí (viz ceník Národní knihovny ČR). Takto zapůjčené knihy lze studovat pouze prezenčně ve studovně referenčního oddělení.

Pro knihovny:

O výpůjčku dokumentu nebo kopii článku z fondu Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově mohou knihovny požádat na mvs@kkdvyskov.cz

Objednávky MVS přijímáme v referenčním oddělení v  přízemí vpravo od hlavního vchodu.

Kontakt: Mgr. Pavlína Dobyšková
E-mail: mvs@kkdvyskov.cz
Telefon: 517 324 544