Možnosti (a meze) psychosociální podpory pro klienty s poruchou příjmu potravy

Care of you, s.r.o. zve na odborný seminář Možnosti (a meze) psychosociální podpory pro klienty s poruchou příjmu potravy.

Poruchy příjmu potravy jsou závažné psychické onemocnění, s jehož projevy se ve společnosti i v praxi zdravotnických i jiných odborných zařízení psychosociální péče setkáváme čím dál častěji. Onemocnění tvoří široké spektrum patologického jídelního chování od mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovitého přejídání až k projevům nočního nebo tzv. psychogenního přejídání nebo k dosud diagnosticky nezařazené posedlosti tzv. zdravou výživou (orthorexie).

Onemocnění začíná především v adolescenci, někdy dokonce už v dětství, nebo naopak ve středním věku, a to v 90 % případů u žen a dívek. U řady nemocných s anorexií nebo bulimií probíhá onemocnění celoživotně s chronickým průběhem a s méně či více častou hospitalizací. Ve studii HBSC, garantované WHO,  patřila v roce 2006 ČR z 35 států světa mezi země s nejvyšším počtem patnáctiletých děvčat, která uvedla, že drží dietu. Studie mj. poukazovala i na zřejmé dietní tendence již u jedenáctiletých dívek, které si připadaly tlusté, přestože pouhých 5,5 % z nich vykazovalo nadváhu. Tato skutečnost citelně potvrzuje předpoklad, že mnoho mladých žen neví, kolik by měly vážit a že se snaží zhubnout  i v případě přiměřené tělesné hmotnosti.

Obsah semináře:

Úvod semináře, seznámení – Vymezení a terminologie
rozdělení poruch příjmu potravy a jejich příznaky – mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání, nespecifické poruchy příjmu potravy, krátký exkurz do historie poruch příjmu potravy

Etiologie poruch příjmu potravy
základní modely vzniku a rozvoje poruch příjmu potravy, biologické faktory, sociokulturní faktory, psychologické faktory, stresující životní události, osobnost a další psychické charakteristiky, rodinné prostředí

Praktické cvičení
osobnost nemocné/ho a s tím spojené charakteristiky psychosociální podpory

Léčba poruch příjmu potravy
přehled léčby, hospitalizace, ambulantní péče, psychoterapie, psychofarmakoterapie, nutriční terapie, podpůrné služby, práce s motivací) a  role odborníka, včetně vytyčení hranic pomoci

Přednášející: PhDr.  Ing. Jana Sladká – Ševčíková, ředitelka a majitelka občanského sdružení ANABELL.

Datum: 21. října  2011

Místo  konání: Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

Čas: 9:00 – 13:00 hod.

Kapacita: 50  účastníků

Cena: 350 Kč (poplatek zaplaťte až po potvrzení přijetí přihlášky)

Variabilní symbol pro bankovní převod: 4201100017

Přihlášky přijímá: care of you, s.r.o.

Kontakt:  seminare@careofyou.cz, mobil: + 420 604 740 291, internet: www.careofyou.cz (vzdělávací akce, zde je k dispozici elektronická přihláška).