Morava v době knížecí

Velkým potleskem odměnil zaplněný sál Knihovny Karla Dvořáčka dne 27. 11. 2012 odborně i formálně vynikající přednášku předního moravského historika prof. PhDr. Martina Wihody, Ph.D., na téma Morava v době knížecí. Celý pořad moderoval Dr. Ivan Pokorný.

Pan profesor úvodem vymezil a vysvětlil několik pojmů, které bude v přednášce užívat. Především odmítl termín „moravský úděl“, novotvar, který v 10. – 13. stol. nikdo neznal. Poté na několika důležitých datech těchto století vyložil historické osudy Moravy. Od zániku mojmírovské Staré Moravy po počátek 13. stol., kdy vymřely moravské větve přemyslovské dynastie. Ozřejmil snahy moravských knížat – většinou neúspěšné – zasednout na pražský knížecí stolec, resp. později získat větší nezávislost, což nakonec vyvrcholilo vznikem markrabství.

Prvním skutečným markrabětem se tak stal v r.1197 Vladislav Jindřich, mladší bratr Přemysla I.Otakara. Ostatní žijící moravští Přemyslovci upadli do bezvýznamnosti a postupně vymřeli.

Poslední část přednášky věnoval pan profesor významu nejbližšího hradského centra, či dvorci Vyškovska, a to Zelené Hoře a Pustiměři.

V živé diskusi pak zodpověděl několik dotazů: jaký byl vývoj moravského znaku (orlice), výběr pramenů a literatury k danému období, Hrutovská pole, význam činnosti olomouckého biskupa Jindřich Zdíka (exempční listina) …

Byl to velice poučný a příjemný večer.

Text: Dr. Ivan Pokorný
Foto: Jitka Wohlgemuthová, redaktorka Vyškovského zpravodaje a Mgr. Pavlína Dobyšková, KKD Vyškov

Fotogalerie


Morava knížecí