Mixtum Compositum – Z našich ateliérů: Eva Mužíková

Ve čtvrtek 10. září 2015 jsme v Knihovně Karla Dvořáčka instalovali další z řady výstav děl výtvarného seskupení Mixtum Compositum. Své obrazy zde nyní vystavuje akademická malířka Eva Mužíková.

Narodila se v Brně, studovala Průmyslovou školu textilní – textilní návrhářství, Školu uměleckých řemesel v Brně – monumentální malbu a pražskou AVU – grafiku a malbu. Působila jako výtvarný pedagog na Střední průmyslové škole textilní v Brně. Spolupracuje s architekty při výtvarném dotváření interiérů. Roku 1994 obdržela Cenu Masarykovi akademie v Praze za uměleckou tvůrčí činnost.

Tvorba Evy Mužíkové zahrnuje několik malířských a grafických cyklů, které jsou v raném období ve znamení hry s tvarem a prostorem. Později vznikají emotivně laděné expresivně pojaté dramatické kompozice, vystřídané po čase přírodními, jásavě barevnými motivy. K novějším pracím patří jak figurální obrazy, tak i ilustrace s biblickými náměty a znovu objevené podněty raných abstraktních zátiší.

Samostatné výstavy: Kabinet umění Brno, Galerie Dílo/ČFVU/Brno, Uherské Hradiště, Olomouc, Ostrava, Dům umění města Brna a jiné.

Kolektivní výstavy: Bienále užité grafiky Brno, Brněnský salon, Koschalin /Polsko/, Členská výstava SČVU Brno, Essen /SNR/, Mladí výtvarníci Paříž, Brněnské výtvarnice Brno, Umění v dílech výtvarníků Jm kraje, Umění mladých Praha, Mladí výtvarníci Brno, Brněnská malba Brno, Výtvarníci Jm kraje Brno, Brněnské Angelikum Brno, Galerie u Dobrého pastýře Brno, Mixtum compositum Dům kultury Žďár nad Sázavou, Galerie Moravský Krumlov, Galerie Malovaný dům Třebíč a jiné.

Realizace v architektuře: /výběr/ Keramická mozaika – Hala úpravny vod v Jihlavě – Kosově, 2 obrazy – místnost ÚTB Brno, art protis – zasedací místnost ÚTB Brno, art protis – TKB Kroměříž, 2 obrazy – pošta Mikulov, malířský reliéf – ÚTB Brno, obraz – provozní středisko ZD Velké Bílovice, art protis – pošta Vyškov, 3 obrazy – zasedací místnost ÚTB Zlín, 3 obrazy – Stavební podnik města Brna, 3 obrazy – pošta Líšeň, 1 obraz – Obchodní budova Telecom Brno

Adresa: atelier – Všetičkova 29, 602 00 Brno; tel: 737 512 480

Výstava v prostorách knihovny potrvá do 27. října 2015.