Mezinárodní ocenění básníku Ivo Odehnalovi

Už jsme si zvykli, že z našeho zpravodajství a tisku se o kultuře dovídáme jen sporadicky, přesto několik článků informovalo o významném ocenění brněnského básníka dr. Ivo Odehnala v Makedonii. Tato zpráva je pro Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově zvláště potěšující, neboť si dovolujeme tohoto umělce považovat za svého přítele.

Mohli bychom se pochlubit, že patříme k nemnoha knihovnám, v nichž najdete jeho kompletní dílo; navíc zpravidla doplněné autorovou dedikací nebo alespoň podpisem. Ivo Odehnal KKD také několikrát navštívil, naši čtenáři si určitě pamatují na Rýmované večery či Fontánu slov.

Za jeho první návštěvu ve Vyškově však vděčíme MUDr. Karlu Florykovi, který básníka pozval na seminář svých kolegů – ortodontistů (!), neboť se mu již nechtělo stále řešit upomínky knihovny za pozdní vrácení knížky Píseň o velkomoravské náušnici, a tak raději vydal vlastním nákladem tuto poemu a věnoval ji svým přátelům a kolegům; nezapomněl samozřejmě ani na „svou“ knihovnu. Když jsem toto druhé vydání ukazoval na Ministerstvu kultury, byli z toho zcela konsternováni, o něčem podobné prý ještě neslyšeli.

Dávno před tímto oceněním (vyhlášeno bylo v únoru, k předání došlo v červnu tohoto roku) jsme dr. Odehnala pozvali na celostátní seminář knihovníků-seniorů, který se v srpnu bude konat v KKD. Pří této příležitosti nám předá knihu s makedonským překladem Písně o velkomoravské náušnici. Jak je vidět, pojí básníka Odehnala s Vyškovem nejedna vazba.

dr. Vladislav Raška

Za dlouholeté pěstování kulturních česko-makedonských vztahu vděčíme prof. dr. Ivanu Dorovskému, DrSc., jehož text přikládáme:

Literární žezlo do Ostopovic 

Společnost makedonských spisovatelů již několik let organizuje v červnu mezinárodní Svátek lip. V jeho rámci pak uděluje za básnické dílo a vysoké estetické hodnoty Literární žezlo. Organizační výbor manifestace Svátek lip v minulých dnech jednomyslně rozhodl, aby se nositeli Literárního žezla pro rok 2011 stali makedonská básnířka Svetlana Christovová-Jocićová (nar. 1941) a český básník Ivo Odehnal (nar. 1936), který dnes žije a tvoří v Ostopovicích u Brna. Literární žezlo bude laureátům předáno v červnu 2011 v makedonském hlavním městě Skopji. Při té příležitosti primátor Skopje prohlásí Iva Odehnala čestným básníkem města. Společnost makedonských spisovatelů vydá výbor z básnické tvorby laureáta v češtině, makedonštině a angličtině.

Organizátoři Svátku lip ocenili Odehnalovy organizační aktivity a především jeho značně rozsáhlé básnické dílo, v němž zvláštní místo zaujímá mj. poéma Píseň o velkomoravské náušnici. Originální a překladatelská činnost soluňských bratří a jejich žáků na Velké Moravě v 2. polovině 9. století položila základy slovanského písemnictví a znamená mj. také začátek česko-slovensko-makedonských i česko-slovensko-balkánských kulturních styků. (id)

????????? „???????? ?????“ ??????? ?? ????????-????? ? ?? ??? ???????

????????????? ?? ????????? ?? ?????????? ?? ??????????, ???? ??????, ????? ?? ?? ????? ????????? ?? ??????????? ????????? ?? „???????? ?????“, ???????????? ??????? ???????? ????????-????? ? ??????? ???? ??? ???????, ?? ??????????????? ??????????? ??????? ????????????? „??????? ?? ??????“. ??????? ?? ??????????? ?????? ?????? ? ?????? ???????????-?????????.
?? ??????????????? ???? ?????????? ????? ?? ????????? ?? ??????????? ??? ? ??????? ?? ????????? ?? ???. ??????????????? ?? ?????? ????????? ?????? ????????, ??????????? ?? ??????????????? ????? ?? „????????? ?? ??????“, ? ???????????? ?? ???????????????, ??????????????? ?? ??????, ???? ???????????, ?? ??????? ??????????????? ?????? ?? ????????.
????? ???????? ?? ????? ? ????????? ?????? „??????? ?? ??????“ ?? ???????
?? ?????????? ?????? ?? ??????????, ? ??????????????? ??????? ?????? ??
???????? ?? ??????? ????????? ?????????? ????????.

Popisky k fotografiím dr. Aleny Odehnalové:
1.  dr. Ivo Odehnal s překladatelkou PhDr. Milenou Přikrylovou z Univerzity Sv. Cyrila a Metoděje ve Skopji.
2.  Básník s tlumočnicí Hristinou Atanasovskou, absolventkou této univerzity.
3.  Oceněný poeta s žezlem na letišti Alexandra Velikého ve Skopji, zde je vidět délka artefaktu.
4.  Nositeli Literárního žezla pro rok 2011 stali makedonská básnířka Svetlana Christovová-Jocićová (nar. 1941) a český básník Ivo Odehnal (nar. 1936).

Toto žezlo je vyřezáno z lipového dřeva makedonským umělcem Vlado Kičekem, měří metr šedesát a celé držadlo je odshora dolů zdobeno lipovými ratolestmi a lipovými květy. Je to vskutku mýtický předmět a v našich poměrech jde o jednoznačnou kuriozitu. (Ivo Odehnal)

Fotogalerie


Mezinárodní ocenění básníku Ivo Odehnalovi