Mezi alegorií a realismem, přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské PRO NEMOC ZRUŠENO

Událost se konala 11.10.2022 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Zveme vás na další přednášku Mgr. Sylvy Cidlinské: Mezi alegorií a realismem. České malířství poslední čtvrtiny 19. století.

Po opadnutí euforie ze stavby a výzdoby Národního divadla se současná i nastupující generace malířů odklonily od obrozenecké idealizace skutečnosti. Novou inspiraci hledali umělci na cestách do západoevropských center, kde se seznamovali s nejrůznějšími soudobými tvůrčími tendencemi. Přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské představí posluchačům dílo malíře tichých světelných meditací Jakuba Schikanedera a zaměří se také na méně známé autory, zejména na Emanuela Krescence Lišku a Maxmiliána Pirnera.