Mezi alegorií a realismem. České malířství poslední čtvrtiny 19. století

Událost se konala 19.9.2023 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Zveme vás na další přednášku MGR. Sylvy Cidlinské.

Po opadnutí euforie ze stavby a výzdoby Národního divadla se současná i nastupující generace malířů odklonily od obrozenecké idealizace skutečnosti. Novou inspiraci hledali umělci na cestách do západoevropských center, kde se seznamovali s nejrůznějšími soudobými tvůrčími tendencemi. Přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské představí posluchačům dílo malíře tichých světelných meditací Jakuba Schikanedera a zaměří se také na méně známé autory, zejména na Emanuela Krescence Lišku a Maxmiliána Pirnera.