Marek Sklenka – Polymery bytí

Od 8. listopadu lze v Malé galerii spatřit plátna vyškovského výtvarníka Marka Sklenky. Ve stejný den se konala v prostorách Knihovny Karla Dvořáčka vernisáž, na kterou dorazilo mnoho příznivců umění z řad veřejnosti.  Večer zpestřili hudební produkcí členové divadelně hudebního tělesa Cock-Tail, vystupující pod názvem Veteráni  sametové revoluce.

Úvodního slova se ujal PhDr. Jan Adamec, který ve své řeči zdůraznil význam spojení slov polymery, užívaného v souvislosti s chemickou stavbou hmoty a slova bytí, jako projevu života. Poukázal na to, že výtvarník je ve své podstatě osobou, hledající odpovědi na otázky, na které se lidstvo snaží odpovědět víc než dva tisíce let, aniž by je nalezlo. Odkud  pocházíme a jaká je  naše podstata, kam  v životě směřujeme, protože život je  také  chemický proces odehrávající se v rovině lidských citů.

Marek Sklenka se olejomalbě a perokresbě věnuje od roku 2000. Společně se svým bratrem je jedním ze zakládajících členů výtvarné formace Skupina 82. Naposledy na sebe  upozornil  kolekcí olejomaleb Afrika magická, jejíž výstava proběhla též v prostorách  KKD.  V současné době vystavuje v prostorách Malé galerie kolekci abstraktních pláten, která se diametrálně odlišuje především  větším formátem a omezenou škálou barev. Ty mají symbolicky vyjádřit světlo, skládající se z určitých  částí  barevného spektra.

Sám autor k výstavě říká: „Někde na  pomyslné hranici  známého světa hmoty a energie, nachází  se  nezřetelná linie, za kterou se rozprostírá prostor, neznámý pro současnou vědu a lidské poznání. Kolekce pláten s názvem Polymery bytí  je sondou do tohoto světa mezi viditelným a neviditelným, tím co je hmatatelné a co jen tušíme. Je zaměřena na existenci života a jeho přeměny na úrovni mikrokosmu. Nemá za cíl poskytnout odpovědi, ale naopak, klást otázky, jakým způsobem funguje svět, jehož jsme součástí. Hledá tak analogii vesmíru s jeho řádem a zákonitostmi, které se  běžnému člověku mohou jevit jako chaos. Je snahou o zachycení neviditelného, ať už se jedná o hmotu na úrovni subatomární, silová pole či jiné mechanismy, na jejichž základě  lze vnímat svět jako jeden velký řetězec existencí, tvořících živoucí organismus.“

Realizace:
Grafika pro obal skupiny Moral Insanity k albu Hatred
Hlavní motiv obalu pro skupinu Cock-Tail k albu Drink
Výstavní činnost:
2003 Obrazy, kresby, grafika, Vyškov
2005 Skupina 82, galerie TIC, Vyškov
2008 Krajiny duše, pastely, čajovna U slona , Brno
2011 Afrika magická, olejomalba, KKD, Vyškov

2011 Polymery bytí, olejomalba, KKD, Vyškov

Výstavu lze v prostorách KKD shlédnout do 22.listopadu 2011

Autor textu: Marek Sklenka
Autor fotografií: Roman Sklenka

Fotogalerie


Polymery bytí