Marek Sklenka – Afrika magická

V úterý 5. dubna 2011 ožila Malá galerie společenským ruchem. Vyškovský výtvraník Marek Sklenka zde představil své olejomalby na téma Afrika magická. Úvodní slovo pronesl PhDr. Jan Adamec. Hudebním vystoupením obohatilo vernisáž torzo hudebně divadelního tělesa Cock-Tail, vystupující pod názvem Veteráni sametové revoluce. 

Africké umění je odpradávna spjato s náboženskými rituály a kulty, které provází člověka od narození až po smrt. Asi nejdůležitějším artefaktem v kulturním světě tohoto kontinentu je maska. Její význam je nezastupitelný při náboženských ceremoniích spojených s duchy předků, zvířat, přírodními úkazy, bohy, iniciačními rituály a podobě.

Jejich výtvarnou a estetickou hodnotu utváří nejen kulturní konvence jednotlivých kmenů, ale především rituální význam a náboženská funkce, na které závisí výběr motivu. Duchové tyto artefakty obývají pouze po dobu rituálu, pro který jsou určené. Po jeho ukončení je maska jen jakousi prázdnou skořápkou a může být odložena až do doby, než je opět použita při další ceremonii či jiné příležitosti.

I díky tomuto faktu, originalitě výtvarného zpracování a často geometrické stylizaci zoomorfních a antropomorfních rysů, se staly tyto předměty velmi žádaným zbožím  překupníků s uměním. Velké množství se jich proto dostalo do depozit muzeí a soukromých sbírek po celém světě, aniž by byly řádně zdokumentovány a označen jejich původ a účel. Dnes proto mnoho z nich nese jen číselný kód a je těžké je přesně určit. Staly se pouhými anonymními předměty, ochuzenými o svou skutečnou  podstatu. Pozbyly svou  duchovní hodnotu, pro kterou byly vytvořeny.

Výstava olejů na plátně Afrika magická je poctou věnovanou nejen těmto anonymním artefaktům, ale též afrických kmenů, které je vytvořily a nevědomky tolik ovlivnily  moderní umění 20. století.

Marek Sklenka se olejomalbě a perokresbě věnuje od roku 2000. Společeně se svým bratrem je jedním ze zakládajících členů výtvarné formace Skupina 82.
Realizace:
Grafika pro obal skupiny Moral insanity k albu Hatred
Hlavní motiv obalu pro skupinu Cock-tail k albu Drink
Výstavní činnost:
2003  Obrazy, kresby, grafika, Vyškov
2005  Skupina 82, galerie TIC, Vyškov
2008  Krajiny duše, pastely, čajovna U slona , Brno
2011  Afrika magická, olejomalba, KKD, Vyškov

Výstavu můžete shlédnout do 31. května 2011.

Text: Marek Sklenka
Foto: Eva Kalivodová

Fotogalerie


Marek Sklenka - Afrika magická