Mandalou proti koronténě

Pandemie nemoci Covid-19 uzavřela v březnu knihovnu. To však neznamenalo, že by účastnice Hrátek s pamětí zahálely. Setkávaly jsme se na SKYPE a úkoly jsme si předávaly on-line. Mnozí také využívali zadání v Korona-tréninku paměti zdarma 

Po "rozvolnění" si zájemkyně vyzvedávaly písemné úkoly v knihovně.

V průběhu mnoho let trvajícího kurzu jsme se několikrát věnovali mandalám. To, že mandala působí na lidskou psychiku relaxačně, dokázal ve své odborné studii už na konci osmdesátých let dvacátého století M. H. Slegelis. Zjistil, že kruh naši mysl zklidní více než jakýkoliv jiný tvar. Při práci s mandalou dochází také ke snížení stresu. Tohoto efektu na lidskou psychiku využívají antistresové omalovánky nebo pracovní sešity s mandalami, které přinášejí, díky psychologickému podprahovému působení kruhu, relaxaci a jsou součástí duševní hygieny.

Dlouhá doba omezeného pohybu a setkávání se měla, a stále má, velký vliv na psychiku nás všech. Proto jedním z úkolů bylo vymalovat mandalu. Každý pracovní list obsahoval také motivační citát. 

Mandaly, které doputovaly do knihovny, jsme vystavili ve 2. podlaží. Můžete si je nejen prohlédnout, ale vzít i předtisk, vymalovat a přinést zpět do knihovny (na pokladnu). Případně můžete nakreslit svou vlastní mandalu bez omezujícího předtisku. Rádi vystavíme i Vaše mandaly. Mohou/nemusí být podepsané. 

 

 

 

Fotogalerie


Mandaly