Vycházka Po stopách Miroslavy Dorazilové

Událost se konala 14.7.2021 16:30 - 18:00 mimo knihovnu.

Sraz v 16.30 hod. před knihovnou.

Připojte se k Události a nezapomenete přijít.


Vycházka Po stopách Miroslavy Dorazilové (1880–1955), rodačky z Křečkovic, vlastivědné a spolkové pracovnice, autorky publikace o Křečkovicích.

Trasa povede přes Masarykovo náměstí se zastávkou u domu, v němž prožila Miroslava Dorazilová, tehdy Strnadová, dětství a mládí. Jedná se o dům čp. 109 (dnes sídlo TIC), býval zde zájezdní hostinec U Zlatého orla a sídlo několika spolků před vybudováním Besedního domu.

Dále půjdeme k domu čp. 78/10, kde Miroslava Dorazilová žila po svatbě s obchodníkem Juliem Dorazilem. Tomuto místu věnovala i svou publikaci Z historie našeho domu (1938).

Zamíříme směrem k Tyršově ulici, připomeneme si místo, kde stával Podhrázský mlýn a historii Sokolského domu, mimo jiné i Miroslava Dorazilová patřila k aktivním členkám Sokola.

Pěší stezkou kolem Hané se dostaneme na Joklovu ulici, poblíž ní stával Joklův mlýn. Z této rodiny pocházel i technik, vynálezce Bronislav Jokl (1896–1945). Kolem Joklovy ulice vzniklo několik ulic s novou zástavbou, ty byly pojmenovány po významných osobnostech Vyškova. Jsou to: předseda Čs. obce sokolské MUDr. Stanislav Bukovský (1889–1942), středoškolský učitel, historik, archivář Vojtěch Procházka (1890–1946), spolkový pracovník, starosta Vyškova JUDr. Jan Hon (1897–1942), Karel Hon (1900–1945) a středoškolský učitel, osvětový pracovník Karel Měřínský (1886–1942).

Joklova ulice ústí do Lenfeldovy ulice, která je pojmenována po křečkovském rodáku MVDr. Janu Lenfeldovi (1886–1939), Byl prvním profesorem hygieny a technologie potravin na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně.

Při cestě Křečkovskou ulicí směrem do centra města si ukážeme místa, kde stával Křečkovský mlýn a rodný dům Miroslavy Dorazilové.

 

Miroslava Dorazilová

 

 

Vojtěch Procházka

 

Karel Měřínský

 

Stanislav Bukovský

 

Rodina Lenfeldova