Literární obrazy Země tisíců jezer: Literární čaj s Markétou Hejkalovou

Událost se konala 7.4.2022 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Beseda s českou spisovatelkou, překladatelkou z finštiny a zakladatelkou Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. V rámci projektu Literární obrazy Země tisíců jezer. Ve spolupráci s Klubem přátel KKD.

Markéta Hejkalová má spisovatelství v genech: je dcera prozaičky Hany Pražákové a historika Alberta Pražáka.Vystudovala finštinu a ruštinu, pracovala pak jako nakladatelská redaktorka. V druhé polovině devadesátých let byla konzulkou a kulturní atašé na českém velvyslanectví ve Finsku. Provdala se do Havlíčkova Brodu, kde od roku 1991 pořádá Podzimní knižní trh; z malé akce se rozrostl v respektovaný veletrh.

V roce 1994 spolu s manželem Martinem Hejkalem založili rodinné nakladatelství Hejkal. Je autorka asi deseti knih a překládá z finštiny – především tvorbu Miky Waltariho a humoristy Arta Paassalinny.

Zdroj a více na Rozhlas Vltava.

Knihy, které napsala a přeložila Markéta Hejkalová v KKD.